SkovparkouR

Parkour handler om at bevæge sig kreativt.

.. henover, rundt om, ned under. Kun fantasien sætter grænser. Det gælder som regel også i skoven. Her er lidt hjælp til at sætte fantasien i gang.

vimeo

Get movinG

Få tips og tricks, men husk også lige...

Du kan bruge skovens eller parkens træer, sten, borde og bænke på mange måder. Vi har samlet en masse inspiration til dig under tips og tricks. Men der er også ting, du skal huske på. Det kan du se mere om ved at scrolle ned. Hvis du er underviser eller naturforvalter er der også hjælp at hente. Get moving!

vimeo

Med respekt for natureN

Pas på omgivelserne og husk at skoven kan være privat

Du må færdes næsten overalt i de offentlige skove. Skilte eller hegn kan dog markere beskyttede områder uden adgang. Og der er ting du skal passe på. Bræk ikke grene af træerne og skån helt unge træer. Stendiger er fredede, så dem må du ikke benytte eller flytte på. Pas på ved fortidsminder. I private skove er mulighederne begrænsede for her må du kun færdes på stier og veje, med mindre skovejeren giver dig lov til mere. I parker fremgår reglerne normalt af skilte ved indgangen.

Hvordan finder jeg en offentlig skoV

Kig efter de røde pæle, så er du som regel på rette på vej.

Statens skove er afmærket med røde pæle. Normalt er der tydelig afmærkning ved stierne ind til skoven. Hvis du vil finde egnede skove og måske et sted med nogle borde og bænke til at træne på, så kan du se mere på Naturstyrelsens hjemmeside. Hvis du ikke finder de røde pæle, så er det sandsynligvis en privat skov. Og her kræver parkour i skoven en aftale med ejeren.

Ups - den går ikkE

Brændestabler kan være farlige

Brændestabler ser vildt inspirerende ud. Lige til at klatre på. Men lad være med det. Det kan være livsfarligt, hvis tømmeret rulle. Flere tons træ kan let blive sat i bevægelse. Vær også opmærksom, hvis træer lige er væltede efter storvejr. Der kan være spændinger i træet og særligt, hvor flere træer er filtret sammen, er der fare på færde. På Skovskolen havde vi som et forsøg bygget en særlig sikret brændestabel. Den har vi nu nedlagt, for den viste sig at blive ustabil, da træet tørrede ud.

Mere info om adganG

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du få mere information om adgangsreglerne til skov og natur.

Se mere her.