NaturforvalteR

Tænk bevægelse med.

Som natur- og skovforvalter eller planlægger kan du med ganske få greb forbedre og understøtte mulighederne for parkour i skoven. Du kan kvit og frit anvende vores instruktionsvideoer. Du kan fx lave små inspirationsskilte med QR-koder til videoerne ved et opholdsareal, en shelterplads eller lignende. Men der er også nogle forhold, som du skal være opmærksom på. Se mere nedenfor.

Simple greB

Ofte kan ganske få tiltag gøre en stor forskel

Et væltet træ, et par store sten, et gedigent hegn rundt om den primitive lejrplads, borde-bænke i solid kvalitet. Eksisterende faciliteter kan nemt gøres attraktive for parkour i skoven. Og ved anlæg af nye faciliteter kan man med fordel tænke på at designe og bygget dem, så de kan bruges til mere end den primære funktion. Se eksempler i videoen.

vimeo

Brug vores videoeR

Sådan gør du, hvis du vil tilbyde instruktionsvideoerne til brugerne i dit område

Find de relevante instruktionsvideoer under Tips og Tricks eller på Skovparkours vimeo-konto via dette link. QR-koderne kan du kopiere fx fra dette pdf-dokument. Print dine QR-koder, laminer dem og sæt dem op. QR-koderne kan placeres diskret på en pæl eller et træ. Men de kan også indgå på et skilt eller en infotavle. Henvis til www.skovparkour.dk, så folk kan læse og lære mere.

Vær opmærksom på mobildækningeN

Der er ikke lige god telefondækning alle steder. Dårlig dækning ødelægger oplevelsen.

Du skal ikke sætte QR-koderne op på steder, hvor mobiltelefondækningen er dårlig. Test dækningen på det påtænkte sted - helst med forskellige typer af telefoner og abonnementer. Hvis dækningen er dårlig, skal du finde et bedre sted.

Brug for hjælP

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

Du kan få hjælp til at afholde events, hvis du gerne vil sætte fokus på parkour i et området, kontakt Street Movement. Du er også velkommen til at kontakte Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling for spørgsmål vedrørende faciliteter og nye projekter. Se nærmere under Kontakt.