UnderviseR

Hvis du underviser en gruppe, hold i en forening, en skoleklasse ol. kan du finde inspiration her.

Du kan bruge videoerne under Tips og Tricks som inspiration. Men du kan også bruge dem som undervisningsmateriale. Videoerne kan ses via websitet her, men du kan også videreformidle link eller QR-kode til de videoer, som du vil anvende. Se mere nedenfor.

vimeo

VideoeR

Se her hvordan du får link og QR-koder

Gå ind på Skovparkours vimeokonto. Find de instruktionsvideoer, som du vil bruge. Her kan du downloade videoerne eller kopiere URL-adressen for hver video. Du kan formidle adresserne via mail, sms, eller i et dokument. Du kan også lave QR-koder for de relevante videoer. Du kan få pdf-fil med QR-koder til alle instruktionsvideoerne her. Husk, at der skal være god mobildækning, hvis du vil anvende videoerne. Se også under fanen naturforvalter.

Særligt ansvaR

Som underviser har du et særligt ansvar.

Det er vigtigt, at du respekterer de regler der findes for færdsel i skoven og ikke ødelægger faciliteter, træer eller natur. Så bliver det svært for andre grupper at anvende området. Se mere om reglerne under punktet "skovparkour".

Brug for mere hjælp og inspiration?

Workshops for undervisere og særlige arrangementer

Du kan også arrangere særlige events og undervisning med få dygtige instruktører fra Street Movement. Kontakt mail@streetmovement.dk. Vi afholder løbende workshops for alle, der underviser eller gerne vil igang med det. Du behøver ikke være parkour-haj. Undervisere fra Street Movement vil introducere dig til forskellige øvelser og træningsmuligheder.